loader image

Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin

TRS - GRO d.o.o.

Naslov projekta: Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin (akronim ESPeViJiM)


Vir financiranja:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja znaša 80 odstotkov). Projekt je bil odobren v okviru podukrepa 16.2.


Cilji projekta:

 • Cilj: Razvoj ekološkega sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter s tem spodbujanje vlaganj
  v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
 • Namen razvoja produkta: povečanje izkoristka sadja, predvsem sadja druge klase in povečanje
  tržnega potenciala kmetijskih gospodarstev.
 • Namen razvoja produkta: spodbuditi vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in
  trženje kmetijskih ekoloških proizvodov.
  Z rezultatom, ki bo plod pilotnega projekta bomo bistveno pripomogli k razumevanju postopka
  proizvodnje penečega sadnega vina, natančneje iz jabolk in malin, ki zorita ob bistveno drugačnih
  obdobjih v letu ter imata bistveno drugačno vsebnost sestavin kot na primer grozdje. Poudarek
  projekta bo tudi na prenosu znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta.
 • Pričakovani rezultati operacije:
   Nov proizvod: ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin.
   Splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin.
   Povečanje zanimanja za ekološko kmetijstvo in njegovih proizvodov.
   Povečanje poznavanja sadnih penečih vin med kmeti.
   Povečanje zanimanja za predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
   Povečanje poznavanja sadnih penečih vin med porabniki.
   Spodbujanju mladih k kmetijstvu z vzgledom.

 

REZULTATI IN PRIDOBLJENA ZNANJA PROJEKTA V OBLIKI PUBLIKACIJE:

http://sadjarstvo-pecar.si/wp-content/uploads/2022/10/Prirocnik-z-rezultati-projekta-ESPeViJiM_splet.pdf

REZULTATI IN PRIDOBLJENA ZNANJA PROJEKTA V OBLIKI VIDEO PREDSTAVITVE:

https://youtu.be/sO6oVIiPMu4

Vabljeni v našo trgovino