loader image

Predstavitev

TRS - GRO d.o.o.

Smo specializirano podjetje za prodajo vinogradniško-vinarske in čebelarske opreme. Ponujamo tudi semena, sadike in ostali drobni material za kmetijstvo. Vzpostavljen imamo laboratorij za analizo vin, v katerem vršimo storitve svetovanja pri pridelavi vin. Svetujemo p pravilni uporabi FF-sredstev. Prav tako proizvajamo penine za stranke, ki nam pripeljejo vino – penine po klasični ali Charmat metodi. Delujemo v Vipavi, na stičišču vinorodnega okoliša Vipavska dolina in Kras.

NAŠI POSLOVNI PARTNERJI

Vedno zasledujemo cilje. Vsakoletna rast podjetja, ki bazira na povečevanju števila kupcev.

trgovinazunaj3

- Osredotočanje na zahtevnejše in kompleksnejše kupce; - Ponudba najboljše storitve in svetovanja. - Zadovoljni kupci. - Doslednost pri izpolnjevanju dobavnih rokov. - Številčnost izdelkov in široka ponudba. - Konkurenčna cena.

Naš dolgoročni cilj ni le oskrba prebivalcev našega območja s kmetijsko, vinogradniško in vinarsko ponudbo ter svetovanje o pravilni uporabi enoloških in fitofarmacevtskih sredstev, temveč aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, družbeno odgovorno vključevanje v okolje, v katerem delujemo in s tem prispevati k njegovemu razvoju.

Podjetje deluje v Vipavi. Lokacija obstoječe prodaje v Vipavi je ugodna, saj je Vipava na stičišču vinorodnega okoliša Vipavska dolina in Kras. Ker je naše podjetje specializirano za prodajo izdelkov za vinogradništvo in vinarstvo ter za dejavnosti analize vin, na podlagi podatkov povzemamo, da imamo potencialno okoli 1900 končnih kupcev iz Vipavske doline ter okoli 830 vinogradniških kmetij s kraškega območja. Ob predpostavki, da v Vipavski dolini analize vin opravlja samo še en ponudnik, ki nima še tako dolgoletne tradicije, na Krasu pa takega ponudnika ni, lahko ugotavljamo, da je končnih kupcev na tem področju vsaj 70 % od vseh potencialnih kupcev.

Svoje poslovanje smo začeli leta 1997, najprej v obliki s.p.-ja. Sedež podjetja je bil v Komnu. Tri leta kasneje smo se preoblikovali v d.o.o. Leta 2004 smo sedež podjetja in delovanja s Krasa prenesli v Vipavsko dolino in sicer v Vipavo – v objekt, ki ga je podjetje vzelo v najem. Leta 2012 smo zgradili nov objekt na Goriški cesti 6D v Vipavi, kjer smo sedaj.

Naša ponudba & storitve

DIAM plutovinasti zamaški

DIAM PLUTOVINASTI ZAMAŠKI

Vse prednosti plute brez nevšečnosti – 100% brez TCA. 10 let inovacij in odličnost.

Ohranjajo senzorično čistost in zagotavljajo skladnost v celotnem življenju ustekleničenega vina.

Izbira zamaškov Diam zagotavlja vinarju uživanje v najčistejšem rezultatu njegovega dela, steklenico za steklenico, leto za letom.

Preizkusite proizvode:
DIAM za mirna vina
MYTIK za peneča vina
ALTOP za žgane pijače

KATALOG VASON

KATALOG VASON SLO

HLEVSKI GNOJ

HLEVSKI GNOJ 2STRAN

Vabljeni v našo trgovino