Delo človeka in narave se najmočneje začuti v vinu, ki je božanska stvaritev in odraža neuklonljivost človeka ter vsemogočnost narave.